หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เวียงแหง > ต.เมืองแหง > วัดกองลม


เชียงใหม่

วัดกองลม

วัดกองลม

Rating: 3.6/5 (18 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดกองลม ปัจจุบันตั้งอยู่ ต. เมืองแหง อ. เวียงแหง จ. เชียงใหม่ สร้างมาแล้วประมาณ 90 กว่าปี พระครูกันตศีลานุยุต เจ้าคณะอำเภอเวียงแหง เจ้าอาวาส ท่านมาอยู่จำพรรษาที่วัดนี้ได้ประมาณ 30 กว่าพรรษา มีพระภิกษุ 10 รูป มีสามเณร 60 กว่ารูป คณะศรัทธาส่วนมากเป็นคนพื้นเมือง
 
วัดกองลม ตั้งอยู่ เลขที่ 300 บ้านกองลม หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองแหง กิ่งอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ตามที่ได้ศึกษาจากเจ้าอาวาส
 
วัดกองลม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 โดยพ่อเฒ่าปัญโญ นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้นจากการสนับสนุนของพ่อเหงซาววา ซึ่งมาตำแหน่งเป็นพ่อเมืองในสมัยนั้น การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
 
รูปที่ 1 พระบุญจู ธมฺมกาโม พ.ศ. 2468-2477 รูปที่ 3 พระแปง อตฺตคุตฺโต พ.ศ. 2477-2486  รูปที่ 4 พระปั๋น สีลสุทฺโธ พ.ศ. 2486-2498 รูปที่ 5 พระสั่น อตฺตทนฺโต พ.ศ. 2498-2506 รูปที่ 6 พระสุรินทร์ สุวีโร พ.ศ. 2506-2508 
 
รูปที่ 7 พระประสิทธิ์ อภิสิทฺโธ พ.ศ. 2508-2510 รูปที่ 8 พระคำปัน คมฺภีรปญฺโญ พ.ศ. 2510-2513 รูปที่ 9 พระมหาสมบูรณ์ ฉนทงฺกโร พ.ศ. 2513-2514 รูปที่ 10 พระอธิการเกษม สุเมโธ พ.ศ 2514-2516 รูปที่ 11 พระครูกันตศีลานุยุต ตั้งแต่ พ.ศ 2516 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดกองลม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)