หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เวียงแหง > ต.เปียงหลวง > วัดห้วยไคร้


เชียงใหม่

วัดห้วยไคร้

วัดห้วยไคร้

Rating: 2.8/5 (12 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดห้วยไคร้ ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลเปียงหลวง ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ตามที่วัดแจ้งมา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 180 วา จดถนน และหู่บ้าน ทิศใต้ประมาณ 180 วา จดถนน ทิศตะวันออกประมาณ 180 วา จดถนนและหมู่บ้าน
 
ทิศตะวันตกประมาณ 180 วา จดลำห้วย และป่าไม้ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย กุฏิสงฆ์แบบไทยใหญ่ ศาลาการเปรียญ วิหารกำลังก้อสร้างใหม่
 
วัดห้วยไคร้ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2472 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระตง ธมฺมวโร พ.ศ. 2492-2499 รูปที่  2 พระกุม่าหล่า ทีปโก พ.ศ. 2499-2508
 
รูปที่ 3 พระบุญเป็ง ทุลฺลโภ พ.ศ. 2508-2511 รูปที่ 4 พระติ ทนฺตกาโย พ.ศ. 2511-2515 รูปที่ 5 พระหนั่นตา ธมฺมธโร พ.ศ. 2515-2522 รูปที่ 6 พระจันทร์ทุน วิชโย พ.ศ. 2522-2524 รูปที่ 7 พระน่าหลีง วิจิตฺตธมฺโม พ.ศ. 2524-2525 รูปที่ 8 พระกระหลีงต๊ะ กิจฺจสาโร พ.ศ. 2525

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดห้วยไคร้

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)