หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.เวียงแหง > ต.เปียงหลวง > วัดมกายอน


เชียงใหม่

วัดมกายอน

วัดมกายอน

Rating: 4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดมะกายอน ตั้งอยู่ที่บ้านจอง หมู่ที่ 2 ตำบลเปียงหลวง กิ่งอำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน
 
วัดมกายอน มีอาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 80 วา จดป่าไม้ ทิศใต้ประมาณ 80 วา จดถนนและหมู่บ้าน ทิศตะวันออกประมาณ 110 วา จดห่าไม้ ทิศตะวันตกประมาณ 110 วา จดถนนและหมู่บ้าน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ และกุฏิสงฆ์เป็นรูปปราสาทห้ายอด ทรงไทยใหญ่ วัดมะกายอน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2470 การบริหารและการปกครอง
 
มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ 1 พระตง อาจารธมฺโม พ.ศ. 2503 -2518 รูปที่ 2 พระจอติก๊ะ สุธีจโร พ.ศ. 2518 – 2525 รูปที่ 3 พระอมร  อตฺตคุตฺโต ตั้งแต่ พ.ศ. 2525

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดมกายอน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)