หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.สันต้นหมื้อ > วัดสันติวัน


เชียงใหม่

วัดสันติวัน

วัดสันติวัน

Rating: 3.7/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสันติวัน ตั้งอยู่เลขที่ 362หมู่ 1 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า วัดบ้านโละ โดยมีพระปัญญา เป็นผู้ก่อตั้ง ร่วมกับ ฝ่ายฆราวาสมีนายพรหมา หน่อคำ เป็นผู้ริเริ่มสร้างร่วมกับชาวบ้านบ้านโละ
 
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2งาน 89 ตารางวา ปัจจุบันมีพระอธิการเฉลิม อาภากโร (นันตากาศ) เป็นเจ้าอาวาส มีวิหารที่งดงาม ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง เรือพระเวสสันดร กุฏิสงฆ์ที่สวยงาม และหอฉันที่งดงามและสะอาดตาเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
เนื่องจากหลวงพ่อพระอธิการเฉลิม อาภากโร (นันตากาศ) เป็นคนชอบสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ควรแก่การเอาเป็นตัวอย่างสำหรับผู้สนใจ มีการจัดและปลูกต้นไม้รอบวิหารวัด เพื่อความร่มเย็นเหมาะแก่การเข้ามาปฏิบัติ อีกทั้งหลวงพ่อพระอธิการเฉลิม อาภากโรท่านยังได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาได้สร้างพระเจดีย์ที่สวยงามไว้ให้ชาวบ้านได้บูชากราบไว้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสันติวัน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)