หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.สันต้นหมื้อ > วัดทรายแดง


เชียงใหม่

วัดทรายแดง

วัดทรายแดง

Rating: 4/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทรายแดง ตั้งอยู่เลขที่ 300 หมู่ 7 ตำบลสันต้นหมื้อ. อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2516 มีพระบุญมามุตตฺจิตโต เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ประมาณปี พ.ศ. 2460-2468
 
และปัจจุบันมีพระอธิการเสนอ ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดทรายแดง วัดทรายแดง เป็นวัดที่มีศิลปะงดงาม มีพระอุโบสถ และพระพุทธรูป ที่เด่นสง่างาม และในพระอุโบสถประกอบด้วยภาพจิตกรรมเรื่องพระเวสสันดรและมีบริเวณที่สะอาดเรียบร้อย
 
มีสวนสาธารณะให้ประชาชนได้พักผ่อน ออกกำลังกาย และยังมีวัตถุสิ่งของโบราณที่น่าศึกษาเรียนรู้จากอดีตเจ้าคณะตำบลสันต้นหมื้อ น่าเข้าไปศึกษาเรียนรู้และน่าเข้าไปปฏิบัติธรรมและกราบไหว้บูชา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดทรายแดง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)