หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.แม่อาย > วัดแม่อายหลวง


เชียงใหม่

วัดแม่อายหลวง

วัดแม่อายหลวง

Rating: 3.8/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่อายหลวง ตั้งอญุ่เลขที่ 36 บ้านแม่อาย ถนนสายฝาง - ท่าตอน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยมีพ่อหนานซอ เป็นผู้ริเริ่มสร้างวัด
 
วัดแม่อายหลวง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมของพี่น้องชาวไทยใหญ่ โดยมีเสนาสนะที่เป็นวิหารศิลปไทยใหญ่ ,ศาลาการเปรียญ ของชาวไทยใหญ่ที่สวยงาน และยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพี่น้องชาวไทยใหญ่และชาวไทยพื้นเมืองใช้ร่วมกัน และเป็นวัดที่มีการตกแต่งโบสถ์ได้ละเอียดอ่อนช้อยงดงามมาก

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่อายหลวง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)