หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.แม่สาว > วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง


เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง

วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง

Rating: 3.8/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง ตั้งอยู่ในเขตปกครองของหมู่ที่ 10 บ้านเมืองหนอง ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนเขานางแล สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดปัจจุบันมีประมาณ 275 ไร่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2460
 
และตั้งวัดเมื่อ 17 มิถุนายน 2480 โดยมีพระครูธรรมรส เป็นเจ้าอาวาส พ.ศ. 2497-2500 รูปที่สองพระทวี จารุวณฺโณ พ.ศ. 2500-2501 และรูปที่สามคือ พระอธิการเอื้อเฟื้อ ฐานทินฺโน เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ.2513 –ปัจจุบัน ซึ่งได้รับสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร
 
เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ ชั้นเอก เป็นพระครูฐาปนกิจวิธาน เป็นเจ้าอาวาสที่ดูแลวัดพัฒนาวัด พร้อมทั้งได้ปกป้องพื้นป่า รักษาต้นไม้ไว้เป็นอย่างดียิ่ง และได้สร้างเสนาสนะ ดังเช่น พระอุโบสถ บันไดขึ้นพระธาตุดอยน้ำค้าง หอระฆัง พุทธมณฑณล้านนา โรงเรียนพระอภิธรรม ชั้นจูฬอภิธัมมิก ลานปฎิบัตธรรม กุฎิสงฆ์ ฯลฯ
 
วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง เป็นวัดที่มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ พระครูฐานปนกิจวิธาน เป็นพระนักปฎิบัติ สมถะ เจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นครูพระในการสอนการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ให้กับผู้สนใจในการศึกษาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เป็นที่ชื่นชอบของชาวอำเภอแม่อายและฝาง
 
และผู้มีจิตศรัทธาที่สนในพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างดีในการปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์พระครูฐานปนกิจวิธาน เป็นวัดที่อยู่ห่างจากหมู่บ้าน ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดที่มีพระอุโบสถงดงาม
 
มีพระธาตุดอยน้ำค้างที่เก่าแก่อยู่บนยอดเขามองเห็นวิวได้อย่างสวยงาม มีหอระฆังที่แปลก ตรงที่ระฆังเป็นลูกระเบิกสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ตีดังกังวานไปไกลกว่าระฆังทั่วไป มีลานปฏิบัติธรรม สามารถเดินจงกลมไปรอบๆบริเวณวัดที่มีต้นไม้และธรรมชาติที่สวยงาม เงียบสงบร่มรื่น เหมาะแก่การปฎิบัติธรรมกรรมฐานเป็นอย่างดียิ่ง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)