หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.แม่สาว > วัดศรีดอนแก้ว


เชียงใหม่

วัดศรีดอนแก้ว

วัดศรีดอนแก้ว

Rating: 3/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีดอนแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 151 หมู่ 8 ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2518 เริ่มสร้างวัดศรีดอนแก้วเมื่อ ปี พ.ศ.2416
 
มีพระธัมมเสนา เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก พ.ศ.2416 ปัจจุบันรูปที่ 7 คือพระครูสิทธิรัตนาภิราม ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลแม่สาว เป็นวัดที่มีศิลปะงดงาม มีพระอุโบสถที่เด่นสง่างาม 2 ชั้น และพระพุทธรูป ที่เด่นสง่างาม
 
และในพระอุโบสถประกอบด้วยภาพจิตกรรมเรื่องพระเวสสันดร ชั้นล่างเป็นภาพจิตกรรมฝาผนังเกี่ยวกับวิถีชีวิตคน และมีบริเวณที่สะอาดเรียบร้อย ยังมีบริเวณกว้างขว้างมีต้นไม้ใหญ่ ไม้ฉ่ำฉาอายุ100กว่าปี ให้ร่มเงากับบริเวณวัดเป็นอย่างดียิ่ง ให้ประชาชนได้พักผ่อน ออกกำลังกาย
 
และยังมีวัตถุสิ่งของโบราณที่น่าศึกษาเรียนรู้ น่าเข้าไปศึกษาเรียนรู้และน่าเข้าไปปฏิบัติธรรมและกราบไหว้บูชา ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าไปชื่นชม และกราบไหว้บูชา พร้อมทั้งได้ปฏิบัติธรรมได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแลครอบครัวสืบต่อไป

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีดอนแก้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)