หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.แม่นาวาง > วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน


เชียงใหม่

วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

Rating: 2.8/5 (21 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน หรือ ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วัดป่าดอยแสงธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านห้วยม่วง ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเมื่อ2545 โดยมี พระครูนิรมิตวิทยากร เป็นเจ้าอาวาสป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน
 
วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน เป็นวัดที่สร้างแบบสถาปัตยกรรม ศิลปะไทยประยุกต์ที่งดงาม ศาลาปฎิบัติธรรม(เอนกประสงค์) สร้างด้วยหินอ่อน สวยงามยิ่งใหญ่อลังการ ในการปฎิบัติศาสนากิจทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์
 
และพุทธศานิกชน พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษาได้ใช้ในกิจกรรมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา มีการจัดประกวดเลานิทานธรรมะชาดกเป็นประจำมาเป็นครั้งที่7 แล้ว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555ได้มาก
 
เป็นวัดที่มีการจัดสถานีวิทยุกระเสียงธรรมะของวัดป่าดอยแสงธรรม ให้ความรู้ความเข้าใจเข้าถึงธรรมะให้กับผู้สนใจทั่วไป จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้แวะมาชมศิลปวัฒนธรรมของชาวไทย ได้ทุกวัน

เว็ปไซต์ : www.doisaengdham.org

มือถือ : 0891699993

แฟกซ์ : 053473382

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)