หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.แม่นาวาง > วัดธัมมิกาวาส (แม่นาวาง)


เชียงใหม่

วัดธัมมิกาวาส (แม่นาวาง)

วัดธัมมิกาวาส (แม่นาวาง)

Rating: 3.6/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดธัมมิกาวาส ตั้งอยู่เลขที่ 6 บ้านคายใน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 19 ตารางวา อาณาเขตทิศเหนือจดบ้านราษฎร ทิศใต้จดถนนในหมู่บ้าน ทิศตะวันออกจดถนนซอยในหมู่บ้าน ทิศตะวันตกถนน
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ วิหารแบบเมืองเหนือ กุฏิสงฆ์ ศาลาบาตร และศาลาปูชนียวัตถุ มีพระพุทธรูปทองเหลืองพระสิงห์สาม และพระเจ้าแสนฝาง ที่อาราธนาขึ้นมาจากลำน้ำฝาง เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2552
 
วัดธัมมิกาวาส สร้างเมื่อ พ.ศ.2452 โดยมีพ่อพญาสิทธิ (เดิมท่านเป็นคนที่อยู่ อ.พร้าว เป็นผู้นำชาวบ้านสร้างวัดขึ้น) ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดคายใน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดธัมมิกาวาส (แม่นาวาง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)