หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.แม่นาวาง > วัดสีลาอาสน์


เชียงใหม่

วัดสีลาอาสน์

วัดสีลาอาสน์

Rating: 3.7/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสีลาอาสน์ ตั้งอยู่เลขที่ 168 บ้านคายนอก หมู่ที่ 15 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 82 อาณาเขตทิศเหนือ ติดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ติดทางหลวงชนบท ทิศตะวันตกติดถนนซอยหมู่บ้าน ทิศตะวันออกติดลำเหมืองสาธารณะประโยชน์
 
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ กุฏิสงฆ์ โรงเรียนพระปริยิติธรรม ศาลามัคคีธรรม หอระฆัง  หอฉันท์ ปูชนียสถาน คือ พระธาตุสัมสุก วัดสีลาอาสน์คายนอก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2466 โดยมี เจ้าพ่อพญาสิทธิ์ กองปิงคำ
 
เป็นผู้ริเริ่มการสร้างวัดขึ้น ร่วมกับเจ้าอาวาสวัด คือ พระเตชะชากโร เป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้น และศรัทธาคายนอก ชาวบ้านจึงเรียกว่า วัดคายนอก ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับ วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2512 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสีลาอาสน์

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)