หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.แม่นาวาง > วัดชัยมงคล (แม่นาวาง)


เชียงใหม่

วัดชัยมงคล (แม่นาวาง)

วัดชัยมงคล (แม่นาวาง)

Rating: 3.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดชัยมงคล เลขที่ 359 ม.4 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมี 6 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา วัดชัยมงคลสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2566 โดยมีนายจะ ขัติยะ นายหน่อแก้ว กูลณะ ร่วมกับชาวบ้านสร้างขึ้นมา ชาวบ้านเรียกว่า วัดฮ่างต่ำ
 
เพราะว่ามีต้นไม้ฮ่าง หรือไม้โฮ ที่ต่ำมาก จึงเรียกตามนามของต้นไม้ ต่อมาเรียกว่า วัดชัยมงคล ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516 เขตวิสุงคาม กว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร และผูกพัทธสีมา เมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีพระครูชัยมังคลรักษ์ เป็นเจ้าอาวาส สิ่งปลูกสร้างภายในวัดมีอุโบสถ วิหาร ศาลาบำเพ็ญบุญ กุฏิรับรองพระคันนุกร หอฉันทร์
 
อาณาเขต ทิศเหนือติดกับที่ราชพัสดุ ทิศใต้ติดทางสาธารณะประโยชนื ทิศตะวันตกติดกับลำน้ำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ที่ธรณีสงฆ์ 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา ปูชนียวัตถุที่มีอยู่คือ พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธรูปสิงห์สาม และศิลปะเชียงแสนเนื้อสำริด และวัตถุโบราณอีกจำนวนหนึ่ง ที่เจ้าอาวาสเก็บอนุรักษณ์ไว้ และชาวบ้านนำมามอบให้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดชัยมงคล (แม่นาวาง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)