หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่อาย > ต.ท่าตอน > วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม


เชียงใหม่

วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม

วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม

Rating: 2.5/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดใหม่หมอกจ๋าม วัดตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านใหม่หมอกจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในอดีต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎร ณ วัดแห่งนี้
 
ภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ เจ้าครูหมอไตยซึ่งเป็นที่รวบรวมข้าวของเครื่องใช้และรูปภาพที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยใหญ่
 
วัดใหม่หมอกจ๋าม เป็นวัดที่สร้างแบบศิลปะไทยใหญ่ คือ มีหลังคาซ้อนกันหลายชั้นที่เรียกว่า ทรงพญาธาตุที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์
 
การเดินทาง ถนนทางเข้าวัด เทคอนกรีต มีทางแยกจากถนนสาย เชียงราย - ท่าตอน ประมาณ 1 กิโลเมตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านใหม่หมอกจ๋าม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)