หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ออน > ต.ออนกลาง > วัดเปาสามขา


เชียงใหม่

วัดเปาสามขา

วัดเปาสามขา

Rating: 2.6/5 (12 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดเปาสามขา สร้างขึ้นเมื่อ ปี 2375 (ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร หน้า 345 เล่น 9) ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน
 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2477 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 9 เมตร ยาว 25.50 เมตร วัดเปาสามขาเป็นศูนย์การเรียน พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ทั้ง นักธรรมและธรรมศึกษา อีกทั้งมีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์
 
ซึ่งจะสอนวิชาการทางพระพุทธศาสนาอีกทั้งวิชาบางอย่าง อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ ล้านนา ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ให้กับเด็กเยาวชนในหมู่บ้านและรอบ ๆ ปัจจุบันวัดเปาสามขาจะจัดกิจกรรมที่สำคัญของวัดก็คือ
 
การจัดงาน วันบูรพาจารย์ ซึ่งเป็นงานทำบุญเพื่ออุทิศไปหาครูบาอาจารย์และผู้มีอุปการะคุณต่อวัดและหมู่บ้าน อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วของคนในหมู่บ้าน ในงานนั้นจะมีการมอบทุนแก่เด็กนักเรียน และการมอบใบประกาศเกียรติคุณต่างๆด้วย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดเปาสามขา

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)