หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ออน > ต.ห้วยแก้ว > วัดคันธาพฤกษา


เชียงใหม่

วัดคันธาพฤกษา

วัดคันธาพฤกษา

Rating: 2.9/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดคันธาพฤกษา หมู่ 3 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2473 พระครูสุคนธ์กิตติสาร กิตติสาโร เจ้าอาวาสวัดคันธาพฤกษา
 
วัดคันธาพฤกษา ตั้งอยู่ในบ้านแม่กำปอง หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของโฮมสเตย์มาตรฐานระดับประเทศ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเมืองเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่โดยผ่านเส้นทางอำเภอสันกำแพง มีระยะทาง 50 กิโลเมตร
 
และห่างจากตัว อำเภอแม่ออน มีระยะทาง 20 กิโลเมตร เส้นทางเกือบทั้งหมดเป็นถนนลาดยางและพื้นคอนกรีตอย่างดี ดังนั้นนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปมาได้สะดวกสบายทั้งปีตลอดทุกฤดูกาล และสามารถใช้ยานพาหนะได้ทุกชนิด เมื่อเข้ามาในหมู่บ้านแม่กำปองแล้ว ผ่านร้านฮิมห้วยขึ้นเนินเขามาเล็กน้อยก็จะถึงวัดคันธาพฤกษา ตั้งตระหง่านอยู่ติดริมถนนพอดิบพอดี
 
วัดคันธาพฤกษา มีวิหารที่ทำด้วยไม้สักทองทั้งหลัง แกะสลักลวดลายอันวิจิตรงดงาม เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญของชุมชนบ้านแม่กำปอง ซึ่งวัดคันธาพฤกษาแห่งนี้ยังถือเป็นวัดประจำหมู่บ้านแม่กำปองอีกด้วย หลังคาของวิหารไม้สักถูกปกคลุมไปด้วยมอสสีเขียวเต็มทั้งหลังคา บ่งบอกถึงสภาพความชื้น
 
และอากาศที่เย็นตลอดทั้งปีของบ้านแม่กำปอง รวมถึงวัดที่ตั้งอยู่หมู่บ้านเล็กๆ ในอำเภอแม่ออนแห่งนี้ ยังถือเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวบ้านแม่กำปองมาเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากวัดคันธาพฤกษาก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2473 นับถึงวันนี้ก็มีอายุมากถึง 85 ปีแล้ว (พ.ศ.2558)
 
เจดีย์สีขาวที่ประดิษฐานอยู่ทางด้านหลังวิหารไม้สัก เป็นพระธาตุเจดีย์ที่เพิ่งสร้างเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เพิ่งผ่านมา 2 ปี งบประมาณการสร้างมาจากการจัดงานปอยหลวง โดยทางวัดได้จัดให้มีการสรงน้ำพระธาตุเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนแปดเป็ง หรือเดือนมิถุนายน
 
สำหรับอุโบสถของวัดคันธาพฤกษา ถือเป็นอุโบสถระดับ Unseen เนื่องจากอุโบสถหลังนี้ตั้งอยู่กลางน้ำ กลางลำธารของสายน้ำแม่กำปองที่ไหลผ่านหมู่บ้าน เป็นสายน้ำธรรมชาติที่เกิดจากแหล่งต้นน้ำบนเทือกเขาสูง หาได้ใช่กลางลำน้ำที่เกิดจากการสร้างขึ้นไม่ สาเหตุที่อุโบสถสุดแนวหลังนี้ไปตั้งอยู่กลางลำธารก็เนื่องมาจากดำริของท่านเจ้าอาวาสรูปแรกที่สร้างวัดคันธาพฤกษา ที่ดำริให้สร้างอุโบสถตามพุทธหลักการ คือมีลำน้ำล้อมรอบแทนใบเสมาเหมือนวัดโดยทั่วไป
     
อุโบสถหลังนี้เป็นที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยปลูกไว้กลางน้ำให้สายน้ำแทนใบเสมา สำหรับอุโบสถ Unseen รูปแบบนี้ในภาคเหนือหลงเหลือเพียง 2 แห่งเท่านั้น คือวัดที่อำเภอแม่แจ่ม และที่วัดคันธาพฤกษา ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดคันธาพฤกษา

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)