หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่วาง > ต.บ้านกาด > วัดบ้านใหม่ปางเติม


เชียงใหม่

วัดบ้านใหม่ปางเติม

วัดบ้านใหม่ปางเติม

Rating: 3.7/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านใหม่ปางเติม ในอดีตประชากรบ้านใหม่ปางเติมมีประชากรจำนวน 14 ครอบครัวเท่านั้น ต่อมาบ้านปางขี้เหล็กได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านใหม่ปางเติมเพิ่มมากขึ้น เพราะสาเหตุการย้ายบ้านปางขี้เหล็กนั้น เป็นหมู่บ้านที่ราบลุ่มมักประสบกับปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมอยู่เสมอ
 
ชาวบ้านจึงอพยพหนีน้ำท่วมมาอยู่บ้านใหม่ปางเติมในปัจจุบันโดยกระจายกันอยู่ อีกประการหนึ่งที่ทำกินก็อยู่ที่บ้านใหม่ปางเติมจึงได้ยึดเอาพื้นที่ทำกินของตนตั้งรากฐานมั่นคงในปัจจุบัน บ้านใหม่ปางเติมเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ดั้งเดิมมาก่อน
 
ความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นมีอาชีพทำนา ทำไร่ทำสวน เป็นอาชีพหลัก เดิมประชาชนเป็นศรัทธาของวัดดอนแก้ว ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงมีความคิดที่จะสร้างวัดใหม่ขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษา พระครูจันทร์แก้ว เขมฺรังสี (พระครูรัตนสุภาจาร) เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านก็ให้ความเห็นกับ พ่อหลวงธนู เจริญไทย
 
ผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้น เพราะการไปทำบุญที่วัดดอนแก้วในช่วงเข้าพรรษาไม่สะดวกเพราะน้ำท่วมและอีกอย่างหนึ่งไม่มีสะพานข้าม การไปทำบุญจึงไม่สะดวก พ่อหลวงธนู เจริญไทย จึงได้ขออนุญาต พระครูจันทร์แก้ว เขมฺรังสี (พระครูรัตนสุภาจาร) เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
 
ขอใช้สถานที่ตั้งวัดที่อุโบสถเหล่ายาง เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยการนำของ พ่อหลวงธนู เจริญไทย เป็นผู้ใหญ่บ้าน พระครูจันทร์แก้ว เขมมรังสี (พระครูรัตนสุภาจาร) เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว ก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ส่งพระก้อนแก้วอาภัสสโร มาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมกับสามเณร จำนวน 3 รูป 1. สามเณรสะอาด โป่บุญ 2.สามเณรคำแก้ว มหาวัน 3.สามเณรสนั่น พุทธรักษา
 
ที่อุโบสถเหล่ายางนั้นเดิมเป็นวัดร้างพระครูบาคันธา อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนแก้วได้มาเป็นประธานบูรณะสร้างอุโบสถขึ้นมาใหม่ เมื่อ พ. ศ. 2464  ตรงกับเดือนมีนาคม หรือ เดือน 6 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำ บ้านใหม่ปางเติมก็ได้วัดขึ้นใหม่สถานที่วัดกับบ้านอยู่ห่างไกลการไปมาไม่สะดวกและไม่มีไฟฟ้าใช้ พ่อหลวงธนู เจริญไทย
 
ผู้ใหญ่บ้านจึงได้ปรึกษากับคณะศรัทธาบ้านใหม่ปางเติมขอย้ายวัดจากที่ตั้งอุโบสถเหล่ายางมาอยู่ที่บนเขาใกล้กับหมู่บ้าน เมื่อ พ.ศ. 2518 มีผู้ถวายที่ดิน 1.พ่ออุ้ยหนานจันทร์ จันทร์แดง 2.พ่ออุ้ยถา กันทา 3.พ่ออุ้ยหนานเมือง แม่อุ้ยปัน ตางาม 4.พ่ออุ้ยอ้าย จันทร์แดง 5.พ่ออุ้ยหมู แม่อุ้ยปุ๊ด มาดี 6.พ่ออุ้ยพรหม แม่อุ้ยต๋า เงาผ่อง ผู้นำในการจัดตั้งวัด พ่อหลวงธนู เจริญไทย และพ่อหลวงอุ่น อินทจักร
 
ตามหลักฐานของการสร้างวัดบ้านใหม่ปางเติม พ.ศ. 2515 สร้างขึ้นที่อุโบสถเหล่ายาง พ.ศ. 2518 ย้ายมาสร้างที่วัดบ้านใหม่ปางเติมปัจจุบัน เมื่อความมั่นคงของหมู่บ้านใหม่ปางเติมและการสร้างเสนาสนะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
 
พ่อหลวงอุ่น อินทจักร ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนที่ 2 ได้ขออนุญาตในการสร้างวัดจากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุญาตเมื่อ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2537
 
ทางกรมการศาสนาและมหาเถระสมาคมได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจในการสร้างวัดเห็นว่าประชาชนบ้านใหม่ปางเติมมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน เพื่อให้วัดเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน มหาเถระสมาคม กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนา มีนามว่า วัดบ้านใหม่ปางเติม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 ผู้ลงนาม นายชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง วันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี กิจกรรมคือ ขนทรายเข้าวัด ทำบุญ ฟังเทศน์ สรงน้ำพระ และถือเป็นวันกตัญญูรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
 
ประเพณีเข้าพรรษา กิจกรรม คือ เข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ เวียนเทียน ถืออุโบสถศีล นอนวัด และอธิษฐานจิต งดเว้นบาปทุกชนิดทำความดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
 
ประเพณีทานสลากภัต ถวายสังฆทาน ตักบาตรข้าวสาร หรือข้าวสารล้นบาตร กิจกรรม คือ ตักบาตรข้าวสาร, ถวายต้นสลากภัตแก่พระสงฆ์, ถวายสังฆทานในกรณีเว้นสลากภัตในบางปี
 
ประเพณีวันออกพรรษา กิจกรรม คือ เข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ตักบาตรเทโว
 
ประเพณีเดือนยี่เป็ง ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี กิจกรรม คือ เข้าวัดฟังเทศน์, จัดงานรื่นเริง, จุดประทีปบูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์, ประกวดกระทง และลอยกระทง
 
ประเพณีเดือน 4 เป็ง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เหนือ ประมาณเดือนมกราคมของทุกปี กิจกรรม คือ ก่อฟืนฝิงไฟพระเจ้า และถวายทานข้าวใหม่ กวนข้าวมธุปายาส

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านใหม่ปางเติม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)