หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.ดอนแก้ว > วัดโสภณาราม (ดอนแก้ว)


เชียงใหม่

วัดโสภณาราม (ดอนแก้ว)

วัดโสภณาราม (ดอนแก้ว)

Rating: 3.9/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโสภณาราม ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีชื่อว่า “วัดป่าตึง” เพราะรอบวัดที่ตั้งปัจจุบันนี้ มีต้นไม้ตึง (ไม้เต็ง, ไม้รัง) ขึ้นอยู่หนาแน่นมาก พอภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ไม้ตึงเหล่านั้นก็ถูกตัดลง เพื่อนำไปใช้เป็นหมอนรางรถไฟ และฟืนรถไฟจนเกือบจะไม่มีเหลือให้เห็น
 
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2438 ได้มีพระธุดงค์รูปหนึ่งทราบชื่อว่า นันตา “ครูบานันตา” (ไม่ทราบฉายา) ได้จาริกเดินทางมาปักกลดอยู่ทางทิศเหนือของวัด (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองพันสัตว์ต่าง) ชาวบ้านต่างมีความเลื่อมใสศรัทธาในครูบารูปนี้มาก จึงได้นิมนต์ท่านอยู่จำพรรษา
 
และเริ่มสร้างอารามชั่วคราวให้ท่านอยู่ เพราะตอนนั้นบริเวณแห่งนี้ยังไม่ได้กำหนดเป็นวัด เมื่อศรัทธาสาธุชน จะทำบุญกุศลต้องไปทำบุญที่วัดอื่น ซึ่งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมาก การเดินทางไม่สะดวก และอารามทีสร้างขึ้นใหม่นั้น
 
เมื่อถึงฤดูฝนมักถูกน้ำป่าไหลมาท่วมทุกปี ชาวบ้านจึงได้ทำการย้ายจากสถานที่เดิมมาก่อสร้างยังสถานที่ใหม่ (คือบริเวณที่ตั้งวัดในปัจจุบันนี้) เมื่อประมาณปี พ.ศ.2440 จึงได้มีกุลบุตร สาธุชน ได้เกิดศรัทธามาขอบรรพชา – อุปสมบท และจำพรรษา ทำนุบำรุงสืบต่อกันเรื่อยมา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดโสภณาราม (ดอนแก้ว)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)