หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่ริม > ต.ขี้เหล็ก > วัดสุรินทราษฎร์ (ป่าแง)


เชียงใหม่

วัดสุรินทราษฎร์ (ป่าแง)

วัดสุรินทราษฎร์ (ป่าแง)

Rating: 3.6/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสุรินทราษฎร์ (ป่าแง) ตั้งอยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 7 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากาวิโรรสฯ (เจ้าชีวิตอ้าว) อดีตผู้ครองนครเชียงใหม่ ราวประมาณปี พ.ศ. 2406 พระเจ้ากาวิโรรสฯ ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก ได้อุปถัมภ์วัดนี้
 
เดิมชาวบ้านเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดป่าแงตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้าน โดยอาศัยสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่หมู่บ้านนี้มีต้นไม้ที่ชื่อว่าไม้มะแงมีลักษณะลำต้นมีสีเขียว มีหนามตามลำต้น มีผลโตเท่าลูกมะนาว มีรสเปรั้ยว
 
ต่อมาครูบาสุริน เป็นได้บูรณะวัดซึ่งถูกน้ำพัดพังเสียหาย และชาวบ้านมีความเลื่อมใสในวัตรปฏิบัติของครูบาสุริน จึงได้ขนานนามวัดใหม่ ชื่อว่าวัดสุรินทราษฎร์เพื่อเป็นอนุสรณ์ครูบาสุริน ปัจจุบันมี พระครูประภัสจินดาภร เป็นเจ้าอาวาส

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสุรินทราษฎร์ (ป่าแง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)