หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.สันมหาพน > วัดหนองหล่ม


เชียงใหม่

วัดหนองหล่ม

วัดหนองหล่ม

Rating: 3.1/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองหล่ม ตั้งอยู่เลขที่ 35 บ้านป่าจี้ ถนนเชียงใหม่ –ฝาง หมู่ที่ 4 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 3 ไร่ 1งาน 10 ตารางวา โฉนด
 
อาณาเขตทิศเหนือ ติดทุ่งนาทิศใต้ติดหนองน้ำ ทิศตะวันออก ติดถนน ทิศตะวันตก ติดหนองน้ำ อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร กุฏิสงฆ์ พระธาตุ หอระฆัง
 
ปูชนียสถาน พระพุทธรูป การะประธานสร้างด้วยอิฐ ปูนเคลือบสีทอง และพระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ วัดหนองหล่ม สร้างเมื่อพ.ศ. 2408 โดยมีครูบาคำมูลเป็นผู้สร้าง ริเริ่มสร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2519

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองหล่ม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)