หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.สันมหาพน > วัดแม่แตง


เชียงใหม่

วัดแม่แตง

วัดแม่แตง

Rating: 3.2/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่แตง ตั้งอยู่เลขที่ 7 ม.2 บ้านป่าเส้า ต.สันทราย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทางด้านทิศเหนือจดบ้านราษฎร,ทิศใต้จดสาธารณะ,ทิศตะวันออจดที่ธรณีสงฆ์,ทิศตะวันตกทางสาธารณะ ในเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2440 มีพ่อเฒ่ากะนะ คนเมืองแหง ได้เดินทางมาค้าขาย ได้ผ่านทางนี้เห็นวิทัศน์ที่งดงามพื้นที่แห่งนี้ได้ทำการปรึกษากับพ่อคำยอง
 
เพื่อที่จะสร้างวัด พ่อกะนะก็พากันสร้างวิหารและพระธาตุแล้วก็ได้ไปนิมนต์ท่านครูบาใจ๋ (พระครูมงคลศรีวงศ์) มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ปี พ.ศ.2442ได้มีการพัฒนาขึ้นมาจนได้รับการจัดตั้งวัด เมื่อ พ.ศ.2452 ได้เชื่อว่า วัดสันป่าเส้าต่อมาก็เปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดศีลสันมหาพนในสมัยครูบาใจ๋
 
พอท่านมรณภาพไปพระครูมาศีลวงศ์ได้เป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมา จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อวัดป่าเสร้าเหมือนเดิมต่อมาเมื่อพระอธิการศรีหมั่น เป็นเจ้าอาวาสและรักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอแม่แตง ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อวัดแม่แตงมาจนถึงปัจจุบัน
 
วัดแม่แตง ได้พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ.2461 สิ่งก่อสร้างภายในวัด กุฏิ 1 หลัง 2 ชั้น, ศาลา 2 หลัง, หอระฆัง 1 หลัง, โรงครัว 1 หลัง, หอพระประจำวันเกิด 1 หลัง ปูชนียสถานภายในวัด วิหาร, อุโบสถ, พระธาตุ, หอไตร พระครูจิรธรรมประภัศร์ นิราสโย เจ้าอาวาสวัดแม่แตง

มือถือ : 0892666429

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่แตง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)