หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.สบเปิง > วัดสบเปิง


เชียงใหม่

วัดสบเปิง

วัดสบเปิง

Rating: 2.7/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสบเปิง ภายในมี อุโบสถกลางทุ่งนา เป็นเสนาสนะของวัดสบเปิงที่มีมาแต่ดั้งเดิม มากกว่า 100 ปี เนื่องจากจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอดีตจะอยู่ใกล้แม่น้ำลำธาร บ้านสบเปิงก็เช่นกันวิถีชีวิตคนพื้นเมืองในอดีตจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมกระจายกันไป
 
ตามลุ่มน้ำแม่ฮาวซึ่งเป็นต้นน้ำยาวไปจนถึงเขตตำบลสันป่ายาง และตำบลสะลวงบางส่วนเขตอำเภอแม่ริม เมื่อแม่น้ำเปลี่ยนทิศทางชาวบ้านก็อพยพ และตั้งถิ่นฐานซึ่งเป็นเนินในที่ปัจจุบันและมีการสร้างวัดขึ้นใหม่ สถานที่เดิมจึงเหลือแตอุโบสถที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนา
 
สำหรับเสนาสนะอื่นๆ ได้ชำรุดทรุดโทรมจนไม่เหลือในที่เดิมแต่ได้สร้างในชุมชนที่ตั้งใหม่อยู่ติดกับถนนแม่มาลัย-ปาย กม.ที่ 12 พระสงฆ์จึงยังใช้เป็นที่ประกอบสังฆกรรมอยู่จนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านยังดูแล รักษาไว้ให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไป

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสบเปิง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)