หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.สบเปิง > วัดดอนเจียง


เชียงใหม่

วัดดอนเจียง

วัดดอนเจียง

Rating: 3.5/5 (13 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอนเจียง มีโบราณสถานวิหารทรงล้านนา ตั้งอยู่วัดดอนเจียง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างมากว่า 100 ปี รูปทรงหลังคาเรียกว่าลายคำ เป็นชั้นๆซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา มีการบูรณะเมื่อยุคของครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา
 
การก่อสร้างมาจากชาวบ้านร่วมกันโดยมีสล่าในยุคนั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้าง ที่โดดเด่นก็คือโครงสร้างทั้งหลังไม่มีการใช้ตะปูหรือเหล็ก ในการตอกยึด
 
โดยทำไม้เป็นรู/ช่องเพื่อนำไม้อีกชิ้น มาประกบโดยการสอด ระหว่างไม้กับไม้แต่ละชิ้น แต่มีโครงสร้างที่มั่นคงและแข็งแรง แสดงถึงภูมิปัญญาของสล่าล้านนาซึ่งทางชุมชนได้ดูแล อนุกรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดดอนเจียง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)