หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.แม่แตง > ต.บ้านเป้า > วัดป่าตึงงาม


เชียงใหม่

วัดป่าตึงงาม

วัดป่าตึงงาม

Rating: 4.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าตึงงาม เลขที่ 47/5 หมู่ 6 บ้านก๊างหงส์ ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50150 เนื้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2461 วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2461 พระครูสุเมธพนารักษ์ (สุมิตร วงเวียน) สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดป่าตึงงาม
 
วัดป่าตึงงาม เดิมเป็นวัดร้าง สาเหตุที่ร้าง สมัยนั้นมีพวกจีนฮ้อใช้ทางหน้าวัดเป็นเส้นทางลำเรียงสินค้าผิดกฎหมายและจะใช้สถานที่วัดเป็นพักค้างคืนชาวบ้านนำเรื่องนี้ไปแจ้งทางเจ้าหน้าที่ ชาวจีนฮ้อจึงโกรธแค้นชาวบ้าน ไล่ทำร้ายชาวบ้านจนอพยบหนีไปตั้งหมู่บ้าน
 
และวัดใหม่ติดลำแม่น้ำปิงชื่อบ้านก๊างหงส์ต่อมาถูกน้ำปิงกัดเชาะ ในปีพ.ศ.2508พระนุวัฒ วังสุนทรนำชาวบ้านมาบูรณะวัดป่าตึงร้างขึ้นมาใหม่ โดยการนำชาวบ้านทำถนนก่อนได้ถมลำห้วย (กองช้าง) นำชาวบ้านให้ช่วยกันขุดดินมาถมระยะทาง1กิโลเมตรจากวัดเดิมก๊างหงส์ถึงวัดใหม่ป่าตึงงามจนทำถนนเสร็จก่อเริ่มมาบูรณะวัด

มือถือ : 0898550171

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าตึงงาม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)