หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.ป่าตุ้ม > วัดป่าตุ้มดอน


เชียงใหม่

วัดป่าตุ้มดอน

วัดป่าตุ้มดอน

Rating: 4.2/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าตุ้มดอน ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตุ้มดอน หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวาเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร 1 หลัง กุฏิ 2 หลัง หอระฆังและศาลารายละ 1 หลัง
 
วัดป่าตุ้มดอน สร้างเมื่อ พ.ศ.2375 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2518 เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมไทยใหญ่ผสมผสานศิลปะล้านนา เพราะหมู่บ้านป่าตุ้มดอน
 
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นเวลานาน กิจกรรมต่าง ๆ ของวัด ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ก็ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยใหญ่

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าตุ้มดอน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)