หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.น้ำแพร่ > วัดน้ำแพร่ (พร้าว)


เชียงใหม่

วัดน้ำแพร่ (พร้าว)

วัดน้ำแพร่ (พร้าว)

Rating: 3.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดน้ำแพร่ (พร้าว) เลขที่ 171 หมู่ 4 น้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50190 วัดราษฎร์ มหานิกาย 4 ไร่ 8 งาน 86 ตารางวา ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2412 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2518 พระครูปิยกิจจาภรณ์ ปิยปุตฺโต เจ้าอาวาสวัดน้ำแพร่
 
วัดน้ำแพร่ จุดเริ่มต้นในการสร้างวัดในปัจจุบัน หลังจากทางทหารหลวงของเจ้ากาวิละได้ทำการปราบปรามข้าศึกพวกไทยใหญ่ (เงี้ยว) จนเป็นที่เรียบร้อย ก็ได้พากันยกทัพกลับเมืองช้วงที่ทางทหารหลวงมาทำการปราบปรมอยู่นั้นวัดก็มีอยู่ก่อนแล้ว
 
โดยได้ตั้งอยู่ตรงกันข้ามทางทิศตะวันออกของสถานที่ตั้งในวัดปัจจุบันมีชื่อว่าวัดบัวนาคเหตุที่ชื่อเช่นนั้นเพราะเอานามต้นดอกบัวนาค (บุยนาค) เกิดขึ้นมาก่อนแล้วก่อนจะตั้งวัดขึ้นจึงเอานามเช่นนั้นมาตั้งชื่อวัดย้อนกลับมาหลังจากทางทหารหลวงได้ทำการปราบปรามพวกไส้ศึกไทยใหญ่แล้วสถานที่ตั้งวัดในปัจจุบันจึงถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไปนานนานเท่าไรไม่ปรากฏหลักฐานทางวักบัวนาค (วัดเดิมนั้น) ก็สืบมาหลายช่วงเจ้าอาวาสจนถึงช่วงท่าน ครูบาอุตม์ อุตตโม ก็ได้เป็นเจ้าอาวาส
 
ก็มีความคิดขึ้นมาว่าควรแก่รบะเพ็ญธรรม-ศึกษาธรรมของพระภิกษุสามเณรเพราะติดถนนสาธารณะเกินไป จึงได้ปรึกษาหารือกับพญาสุรินทร์( พญาบำรุง) และคณะกรรมการศรัทธาชาวบ้าน ในที่ประชุมก็เห็นด้วยกับท่านครูบาอุตมื อุตตโม
 
จึงได้ร่วมใจกันที่จะสร้างวัดขึ้นมาใหม่ เห็นสมควรกันว่าควรที่จสร้างวัดทาทิศตะวันตกของวัดเก่า(วัดเดิม)ที่เคยเป็นที่พักเป็นค่าของพวกไทยใหญ่มาก่อนเพราะห่างจากหมู่บ้านพอสมควรหลังจากเห็นพ้องต้องกันนั้นแล้วจึงได้เกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยแผ้วถางปรับพื้นที่เสร็จจากนั้นก็ได้ศรัทธาชาวบ้านและผู้มีอันจะกินร่วมกีนบริจาคทุนทรัพย์อุปกรณ์เช่นไม้เป็นต้นมาร่วมกันสร้างวัดใช้เวลาในการสร้างวัดใหม่ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าใช้เวลาประมาณในการก่อสร้างอาคารวัตถุต่าง ๆ ประมาณ 11 ปี
 
โดยได้ดำเนินการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ขึ้นมาก่อน ต่อจากนั้นก็ได้ก่อสร้างวิหาร หอกลองหอธรรมสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งหมดพร้อมกันนั้นก็ได้สร้างพระพุทธรูป (พระประธาน) ขึ้นมาจำนวน1องค์โดยฝีมือช่างของพ่อน้อยปา (อดีตผู้ใหญ่บ้านคนเดิม) ทำด้วยไม้สักทองเป็นประธานประดิษฐานไว้ในวิหารปัจจุบันนี้พระพุทธรูปที่ทำด้วยไม้สักทองดังกล่าวยังประดิษฐานไว้ในวัดน้ำแพร่ มีหลักฐานเขียนด้วยอีกษรภาษาล้านนาจารึกไว้ ณ ที่ ฐานพระพุทธรูปว่า ข้าพเจ้าครุบาอุตม์ อุตฺตโม
 
พร้อมด้วยพ่อน้อยปาและบุตรหลานเป็นเจ้าศรัทธา สร้างถวายเมื่อปีดับสง้า ปีจุลศักราช 1256 ตรงกับเดือน 7 เหนือ ขึ้น 15 ค่ำวันศุกร์ปีพุทธศักราช2437 (ตาหลักฐานอักษรล้านนาที่จารึกไว้ที่ใต้ญานพระพุทธรูปประธาน) พร้อมกันนั้นก็ไดเปลี่ยนชื่อวัดจากเดิมที่ชื่อว่าวัดวัวนาค ตำบลแจ้สัก เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นมา
 
ตามความหมายความสมบูรณ์ ของพืชไร่ นาสวน การเกษตรกรรม พินิชกรรม ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลประชาชนในหมู่บ้านอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นปึกแผ่นแน่นนาน ด้วยสามัคคีธรรมและเพื่อมห้เป้นความหมายที่ดีของวัดและหมู่บ้าน จึงได้นามว่า วัดน้ำแพร่ ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา

โทร : 053889411

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดน้ำแพร่ (พร้าว)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)