หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.พร้าว > ต.ทุ่งหลวง > วัดป่าจี้ (ทุ่งหลวง)


เชียงใหม่

วัดป่าจี้ (ทุ่งหลวง)

วัดป่าจี้ (ทุ่งหลวง)

Rating: 2.9/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าจี้ (ทุ่งหลวง) หมู่ 2 ป่าจี้  ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50190 วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2440 พระครูไพโรจน์วีรากร มหาวีโร เจ้าอาวาสวัดป่าจี้
 
ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ จดทุ่งนา ทิศตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินสายสันทราย – พร้าว ทิศตะวันตก จดทุ่งนา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ ศาลาอเนกประสงค์ กุฏิสงฆ์
 
วัดป่าจี้ สร้างเมื่อ พ.ศ.2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2440 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสรูปที่ 1 คือ ครูบาอินต๊ะ พ.ศ.2430-2457 และรูปปัจจุบัน คือ พระอธิการสงวน ทสฺสนีโย ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าจี้ (ทุ่งหลวง)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)