หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.สันติสุข > วัดหนองหอยเก่า


เชียงใหม่

วัดหนองหอยเก่า

วัดหนองหอยเก่า

Rating: 4/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองหอยเก่า หมู่ 2 แม่แตง ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50160 เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา
สำนักสงฆ์หนองหอยเก่า สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ.2479
 
โดยมีท่านครูบาใจยา อยู่วัดคันธาวาส หมู่ที่ 3 ตำบลคราม อำเภอจอมทอง ได้มาปลูกสร้างทำศาลามุงเอาไว้ 1 หลัง เพื่อเอาไว้ให้พระสงฆ์มาจำพรรษา ต่อมาหลายปี ได้มีลูกศิษย์คือครูบาบุญปั๋น ปญโญ มาดูแล
 
ต่อมาในช่วงนั้น ก็ได้มีผู้ใหญ่บ้านชื่อนายบุญปั๋น ชุ่มใจ เป็นผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยคณะศัทธา หมู่บ้านเดิมเป็นหมู่ที่ 11 ของตำบลยางคราม อำเภอจอมทอง ได้นิมนต์ครูบาอิน อินโท ขณะท่านครูบาอิน อินโท ยังเป็นพระหนุ่มอยู่มาดูแลและต่อมาก็มีพระมาดูแลต่อมาเรื่อยๆจจนถึงพระสิงห์คำ จกกวโร องค์ปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)