หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.สันติสุข > วัดใหม่หนองหอย


เชียงใหม่

วัดใหม่หนองหอย

วัดใหม่หนองหอย

Rating: 2.2/5 (13 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดใหม่หนองหอย ตั้งอยู่เลขที่ 289 หมู่ที่ 6 ตำบลสันติสุข กิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวันมีเนื้อที่ 15 ไร่ หนังสืออนุญาต ส.ป.ก. 4-31 ที่ 24 มีนาคม 2530
 
อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 65 วา จดถนนและดรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย ทิศใต้ประมาณ 65 วา จดถนนและที่ดินเอกชน ทิศตะวันออกอนามัย อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ ศาลารวมใจ กุฏิสงฆ์ หอฉัน โรงครัว หอระฆัง ฯ
 
วัดใหม่หนองหอย ตั้งอยู่ในบริเวณโครงการหมู่บ้านตัวอย่างบ้านใหม่หนองหอย ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกราษฎรที่มีฐานนะยากจน ให้เข้าไปอยู่อาศัย และทำกิน ในพื้นที่ป่าหมดสภาพแล้ว โดยทางการได้กันพื้นที่ป่าให้กับราษฎรใช้เป็นสถานที่สร้างวัด จำนวนประมาณ 39 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
 
ราษฎรที่ได้มาอาศัยในหมู่บ้านนี้ ประมาณ 240 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาพุธร จึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างที่พักสงฆ์ขึ้น เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2524 ตรงกับเดือน 6 เหนือ แรม 6 ค่ำ ปีระกา
 
ต่อมาทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้โอนการดำเนินงานหมู่บ้านนี้ให้กับสำนักงานการรูปที่ดินเพื่อเกสตกรรม ให้ดำเนินการต่อเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหมู่บ้านนี้ทั้งหมด ศรัทธาชาวบ้าน โดยมี
 
นายทองอินทร์ ซ่อนกลิ่น ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่หนองหอย จึงได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2538 ขอกรรมสิทธิ์ในที่ดินจำนวน 39 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดอนเพื่อเกษตรกรรม
 
ศรัทธาชาวบ้านโดยมี นายนวล ขัดเสาร์ จึงได้ยื่นเรื่องขออนุญาตสร้างวัดต่อกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศอนุญาติให้สร้างเป็นวัดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2531
 
และประกาศอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2532 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2538 การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสคือ พระครูสังวรยติกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 จนปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดใหม่หนองหอย

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)