หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.สันติสุข > วัดหนองเหียง


เชียงใหม่

วัดหนองเหียง

วัดหนองเหียง

Rating: 4.3/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหนองเหียง ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ 2 ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะมหานิกาย เริ่มสร้างเมื่อ 19 มีนาคม 2519 โดยมีพ่อเตา แม่มา ชัยพรหม พ่อมีแม่กวี นันตาหนู ร่วมกับคณะศรัทธา บ้านหนองเหียงถวายที่ดินวันจำนวน 6 ไร่ 45 ตารางวา  
 
วัดหนองหียง ได้รับอนุมัติสร้างวัด เมื่อ 31 กรกฎาคม 2532 โดยมีทาญาติหลวงชัยคำเป็นผู้ขออนุญาตสร้างวัด กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัด เมื่อ 30 พฤษภาคม 2533
 
และได้รับพระราชทานวิสงความ เมื่อ 29 กันยายน 2541 เขตวิสุขความสีมา กว่าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร เจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดั้งนั้นรูปที่ 1 พระอุ่นเรือน ปิยธมโม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหนองเหียง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)