หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.สองแคว > วัดหลังถ้ำ


เชียงใหม่

วัดหลังถ้ำ

วัดหลังถ้ำ

Rating: 3.6/5 (8 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหลังถ้ำ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1099 เลขที่ดิน 16 ทิศเหนือจดทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้จดทางสาธารณประโยชน์ ทิศตะวันออกจดทางสาธารณประโยชน์
 
และทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์ มีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง มีเนื้อที่ 2 งาน 72 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 1174 เลขที่ดิน 15 ทิศเหนือจดที่ดิน นางตุ่น ศรีวิชัย ทิศใต้จดเขตฝาย ทิศตะวันออกจดลำน้ำขาน ด้านทิศตะวันตกจดทางสาธารณประโยชน์ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยวิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาบาตร โรงครัว
 
ปูชนียวัตถุ มีพระประธานปางมารวิชัยสร้างด้วยทองเหลือง พระพุทธชินราช พระพุทธรูป พระอัครสาวกประทับยืน พระเจดีย์ มีกลองหลวงซึ่งเป็นศิลปะล้านนาวัดหลังถ้ำสร้างเมื่อ พ.ศ.2481 ไม่ทราบนามของผู้สร้าง และเปิดเป็นโรงเรียนภายในวัด
 
ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายไปตั้งที่ตำบลสันติสุข ชื่อโรงเรียนบ้านแม่ขาน จากนั้นจึงกลายเป็นวัดร้างต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2519 ชาวบ้านแม่ขานหลังถ้ำได้ช่วยกันบูรณะ และสร้างวัดขึ้นมาใหม่
 
โดยได้กราบนิมนต์ พระบุญทา จากวัดสองแควมาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก รูปที่ 2 พระสุทัศ รูปที่ 3 พระสมพร รูปที่ 4 พระอธิการดวงแก้ว จิรธัมโม และรูปที่ 5 พระอธิการศรีไทย ปภัสสโร ตั้งแต่ พ.ศ.2546 เป็นต้นมา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหลังถ้ำ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)