หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.สองแคว > วัดสองแคว


เชียงใหม่

วัดสองแคว

วัดสองแคว

Rating: 3.9/5 (16 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดสองแคว ที่ตั้ง บ้านสองแคว หมู่ที่ 5 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ วัดสองแควมาจากชื่อของหมู่บ้านสองแคว ซึ่งสภาพพื้นที่ของหมู่บ้านอยู่ระหว่างปากแม่น้ำขานไหลมาบรรจบกับ แม่น้ำปิงเกิดเป็นแควน้ำสองสาย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลสองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ มีเนื้อที่ธรณีสงฆ์แปลงที่ 1 ตามโฉนด 4 ไร่ 2 ตารางวา และแปลงที่ 2 อีก 87 ตารางวา
 
วัดสองแคว สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ.1435-1440 ในสมัยพระนางเจ้าจามเทวีได้ยกไพร่พลโดยทางเรือขึ้นมาจากเมืองละโว้ (จังหวัดลพบุรี มาตามลำน้ำปิง เพื่อที่จะมาปกครองเมืองหริภูญชัยเมืองลำพูนตามคำเชิญของฤษีผู้สร้างเมือง
 
และได้มองเห็นลานที่ปากน้ำสองแควเป็นที่กว้างขวางและบนฝั่งก็เป็นที่ราบเหมาะแก่การพักไพร่พล จึงเลือกท่ากว้างเป็นที่จอดพักเรือ และได้สร้างเมืองเล็ก ๆ ขึ้นเมืองหนึ่งบริเวณปากน้ำขึ้นไปเรียกว่า “เวียงเถาะ” เถาะ หมายถึง ชั่วคราว พระนางจามเทวีได้ให้ไพร่พลทหารสร้างวัดสองแคว โดยมีหลักฐานกำแพงเมืองตามชายทุ่ง
 
ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 150 เมตร เป็นแนวยาวตลอดหมู่บ้าน บัดนี้ได้ถูกขุดไปหมดแล้ว และต่อมาวัดนี้ไม่มีใครมาดูแลรักษา ศรัทธาสมัยนั้นมีไม่มาก จึงปล่อยให้เป็นวัดร้างมาโดยตลอดจนถึงเมื่อ พ.ศ.2491 ก็ได้บูรณะขึ้นมาอีกครั้ง แต่ไม่มีข้อมูลผู้ที่มาบูรณะ
 
จากนั้นมาปรากฏหลักฐานในปี พ.ศ.2426 สมัยของครูบาชมภู ผู้มาเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่นับถือศรัทธาจำนวนมากได้บูรณะวัดสองแควทั้งวิหารและศาลา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2470 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาสร้างอุโบสถ เพื่อเป็นที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ และนับว่าเป็นอุโบสถแรกของตำบลสองแคว
 
ปี พ.ศ. 2476 ครูบาชมภูได้มรณภาพไป พระกว้างเป็นเจ้าอาวาสแทน
 
ปี พ.ศ.2491 พระกว้างก็ได้ลาสิกขาบท ท่านครูบาตุ้ย ธมเสโน จึงเป็นเจ้าอาวาสและได้บูรณะก่อสร้างวิหารกุฏิ ศาลา และก่อสร้างซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างมาโดยตลอด
 
ปี พ.ศ.2524 ท่านครูบาตุ้ยถึงแก่มรณภาพ และได้พระมานิตย์ ธมทินโน เป็นเจ้าอาวาสต่อ
 
ปี พ.ศ.2526 พระมานิตย์ลาสิกขา และเดินทางไปนิมนต์พระพรหม พรมเสนโน จากวัดบ่อหิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพระลูกวัดสองแควแต่ได้ไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบ่อหินกลับมาเป็นเจ้าอาวาส
 
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2548 ท่านพระครูสุพรหม พรหมเสนโน มรณภาพลง ดังนั้นทางคณะศรัทธาจึงมีการประชุมและไปนิมนต์พระอุทัย สุจิตโต จากวัดหนองโจ๋ง อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน โดยให้เจ้าคณะตำบลสองแควได้แต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสองแควจนถึงปัจจุบันนี้

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดสองแคว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)