หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.สองแคว > วัดป่าลาน (สองแคว)


เชียงใหม่

วัดป่าลาน (สองแคว)

วัดป่าลาน (สองแคว)

Rating: 3.1/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าลาน (สองแคว) เลขที่ 59 หมู่ 7 ป่าลาน ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50160 เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 9 ตารางวา วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2430 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2551
 
วัดป่าลาน (สองแคว) เดิมเป็นวัดร้างที่สร้างขึ้นในสมัยของพระนางจามเทวี ครั้งที่เสด็จเดินทางขึ้นมา ตามลำน้ำแม่ปิง เพื่อมาครองนครหริภุญชั้ย เมื่อเดินทางออกจากท่าน้ำ วัดพระธาตุดอยน้อย ขึ้นมาตามม่น้ำปิง มาถึงบริเวณหน้าวัดป่าลาน
 
แต่เดิมนั้นเป็นดงต้นกายขึ้นตามริมคลอง ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นวัดพระธาตุดอยน้อย ก่อนที่จะลับตาพระนางจึงมีรับสั่งให้ช่างโยธาที่เดินมากับพระนางนั้น สร้างวัดขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก โดยขนานนามว่า วัดปากกล้อง ป่ากายนางเหลียว สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 12 ค่ำ เดื่อน 4 ปีมะเส็ง พุทธศักราช 1201
 
วัดปากกล้องป่ากายนางเหลียว เมื่อเกิดน้ำท่วมใหญ่ทำให้ถูกลำน้ำปิงกัดเซาะลงลำน้ำ ประชาชนต้องย้านถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น ทำให้วัดปากกล้องปากนางเหลียวนั้นร้างลงไป
 
ในปีจุลศักราช 1118 (พ.ศ.2299) ได้มีศัทธาสองพี่น้องชาวพม่า ได้ร่วมกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ โดยให้ชื่อว่า วัดป่าลาน โดยปัจจุบันห่างจากน้ำปิง 30 วา

มือถือ : 0843725500

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดป่าลาน (สองแคว)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)