หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.สองแคว > วัดทุ่งท้อ


เชียงใหม่

วัดทุ่งท้อ

วัดทุ่งท้อ

Rating: 4/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดทุ่งท้อ ที่ตั้ง บ้านทุ่งท้อ เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
วัดทุ่งท้อ ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งท้อ หมู่ที่ 2 ต.สองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วยวิหาร กุฏิ อุโบสถและศาลาการเปรียญ
 
ตามประวัติ ของวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2410 โดยครูบาเทพ ซึ่งเป็นพระเถระที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปนับถือมาก เมื่อถึงเทศกาลงานบุญ เช่น งานประเพณีสรงน้ำวัดพระธาตุศรีจอมทอง อ. จอมทอง พุทธศาสนิกชนทั่วไปก็จะมารวมตัวกัน ณ วัดแห่งนี้
 
โดยมีครูบาเทพเป็นประธาน โดยล่องเรือไปตามลำน้ำขานและลำน้ำปิง เพื่อไปสรงน้ำพระธาตุ การรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมาก เพื่อประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเช่นนี้เรียกว่า “ต๊อ” เมื่อรวมกับคำว่า “โต้ง” จึงเป็นที่มาของคำว่า “โต้งต๊อ” และเปลี่ยนเป็นชื่อ “ทุ่งท้อ“ ตามภาษาไทยกลาง ปัจจุบันมี พระครูปัญญาพิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส
 
การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสที่ทราบนามคือ 1. ครูบาเทพ 2. ครูบาจักร 3. ครูบาทนัญชัย 4. ครูบาทา 5. ครูบาดวงแก้ว พ.ศ. 2520 – 2523 6. พระอธิการจันทร์ทอง สิริปัญโญ พ.ศ. 2526 – 2538 7. พระอธิการจรัญ กิตติปัญโญ พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบัน

โทร : 053267274

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดทุ่งท้อ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)