หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.สองแคว > วัดโขงขาว


เชียงใหม่

วัดโขงขาว

วัดโขงขาว

Rating: 3.1/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดโขงขาว ตั้งอยู่ที่บ้านสามหลัง หมู่ที่ 8 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดิน 8 ไร่ 3 งาน วัดโขงขาวสร้างเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2491 ได้รับพระราชทานเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2480 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 20 เมตรยาว 60 เซ็นติเมตร
 
โขงขาว เป็นสถูป (กุ) ที่บรรจุพระพุทธรูป และพระเครื่องต่าง ๆสร้างสมัยใดไม่ปรากฏ มีขนาดกว้าง 5.50 x 5.50 ม. สี่เหลี่ยมสูงจากพื้นดินถึงฐานล่าง 0.65 ม. สูงจากฐานถึงแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป 1.3 ม.หลังคามุงด้วยก่ออิฐ โบกปูนขาว
 
มีพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในโขงขาว 3 องค์ เป็นลักษณะพระเชียงแสน สร้างประมาณ พ.ศ. 2085 องค์ที่ 1 มีขนาดหน้าตักกว้าง 38 นิ้ว องค์ที่ 2 มีขนาดหน้าตักกว้าง 27 นิ้ว องค์ที่ 3 มีขนาดหน้าตักกว้าง 18 นิ้ว
 
มีหลักฐานจากพระพุทธรูปแกะสลักด้วยไม้สักอยู่องค์หนึ่ง หน้าตักกว้าง 19 นิ้วโดยจารึกชื่อผู้สร้างไว้ว่า มีศรัทธาย่าต๋าหน้อย ปู่ลอยฟูเป็นผู้สร้างถวายไว้กับวัดดอนแก้ว(โขงขาว)ก่อนบูรณะวัดนี้มองจากทุ่งนาด้านทิศตะวันออก มาทางวัดจะเห็นเป็นเนิน(ดอน)
 
และมีต้นดอกแก้วขนาดใหญ่อยู่หน้าวัด 1 ต้น ชาวบ้านสมัยนั้นจึงเรียกว่าอารามดอนแก้ว ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วัดโขงขาวโดยเอานามของโขงขาวมาใช้เป็นชื่อวัด ปัจจุบันมี พระครูสุนทรธรรมานุโยค เป็น เจ้าอาวาสวัดโขงขาว

โทร : 053367529

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดโขงขาว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)