หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.ยางคราม > วัดศรีทรายมูล (ยางคราม)


เชียงใหม่

วัดศรีทรายมูล (ยางคราม)

วัดศรีทรายมูล (ยางคราม)

Rating: 3.7/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีทรายมูล (กู่ลายมือ) ตั้งอยู่บ้านผนัง หมู่ที่ 10 ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 8ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา
 
ความเป็นมาโดยสังเขป วัดศรีทรายมูลหรือกู่ลายมือ (ชื่อเดิม) เป็นวัดวัดที่ไม่อาจจะบันทึกหลักฐานหรือประวัติความเป็นมาได้ชัดว่าสร้างตั้งแต่เมื่อไร ใครเป็นผู้สร้าง (คาดว่าอาจจะมีแต่สูญหายไป)
 
ถ้าตาม พ.ศ. ที่สร้างแล้วสันนิษฐานว่าคงจะอยู่ในช่วงสมัยในเมืองเชียงใหม่และล้านไทยเสียเอกราชตกเป็นเมืองขึ้นของพม่าระหว่างปี พ.ศ.2110-2317 ต่อมาจึงขาดการดูแลเอาใจใส่พระสงฆ์อยู่จำพรรษาจึงต้องกลายเป็นวัดร้างไป
 
ได้เล่าต่อกันมาแต่เดิมชาวล๊วะได้อพยพถิ่นจากเมืองแก่นสร้อย ปัจจุบันอยู่ในเขตติดต่อระหว่าง อ.สามเงา จ.ตากกับ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ล่องไปตามน้ำปิง และได้มาตั้งรกรากพำนักอาศัยอยู่นะที่นี้ ก็พบกู่หรืออสถูป เก่า ๆ
 
คล้ายกับเจดีย์พร้อมกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ปางมารวิชัยสูงประมาณ 5 เมตร ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่ชำรุดทรุดโทรมไม่ปรากฏหลักฐานไว้ว่าใครเป็นผู้สร้างในท่ามกลางป่ารกรุงรัง และคงไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่คงปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างอยู่อย่างนั้น
 
จนกระทั่งต่อมามีชาวบ้านไร่อ้อยซึ่งเป็นชาวบ้านในท้องถิ่นที่คาดว่าห่างไกลจากสถานที่แห่งนี้ไม่มากก็น้อย ได้ทราบจึงเข้าไปอาราธนานิมนต์ครูบาสิทธิ สิทธิวํโส ซึ่งขนาดนั้นอยู่จำพรรษาที่วัดก่อเก๊า(ปัจจุบันเป็นวัดร้าง) บ้านสารภี ม.4 ต.ทุ่งรวงทอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ มาเป็นประชานบูรณะสถานที่แห่งนี้ละคณะศรัทธาชาวบ้านทั้งหลายต่างก็ช่วยกันหักร้าง
 
ถางพงหญ้าพื้นที่รกร้างเหล่านี้จนพอที่จะสร้างศาลาและกุฏิให้ท่านพระครูอยู่อาศัยได้ ส่วนบริเวณโดยรอบนั้นก็ยังคงเป็นป่ารกทึบมีต้นไม้เถาวัลย์ ไม้เลื้อยต่างๆและหญ้าขึ้นอยู่หนาแน่นเหมือนเดิมและท่านพระครูสิทธิได้สถาปนาสถานที่แห่งนั้นขึ้นเป็นอารามหรือสำนักสงฆ์ขึ้นมา
 
เพื่อที่จะได้ให้ศรัทธาชาวบ้านไร่อ้อยได้มีที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลตามประเพณีสืบต่อไป จนมาเป็นวัดศรีทรายมูลปัจจุบัน และชาวบ้านไร่อ้อยที่ได้มาร่วมบูรณะพัฒนาวัดกับครูบาสิทธิในครั้งนี้ กำได้สืบสานเผ่าพันธุ์มาเป็นศรัทธาชาวบ้าน ม.4 บ้านกู่ลาย ต.ท่ารวงทอง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ในปัจจุบันนั่นเอง

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีทรายมูล (ยางคราม)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)