หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.ยางคราม > วัดศรีแดนเมือง


เชียงใหม่

วัดศรีแดนเมือง

วัดศรีแดนเมือง

Rating: 2.8/5 (9 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีดอนเมือง ต.ยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2392 วัดศรีแดนเมือง เริ่มสร้างสถานที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคา พ.ศ. 2392 เริ่มแรกสถานที่แห่งนี้เป็นป่ารกกว้าง ได้มีศรัทธาเห็นดี เห็นชอบว่าเป็นสถานที่สงบเงียบ สมควรที่จะต้องตั้งเป็นวัดวาอาราม คณะศรัทธาจึงได้ไป อาราธนา ท่านพระครูยะ ซึ่งได้จำพรรษาอยู่ที่วัดมะกันตองหลวง
 
เมื่อท่านพระครูยะรับนิมนต์แล้วท่านก็เห็นดีเห็นชอบด้วย จึงได้นะศรัทธาทั้งหลายได้ปฏิสังขรสร้างกุฏิ เสร็จเรียบร้อยต่อมาได้สร้างศาลาบาตร ขึ้นหลังหนึ่ง และต่อมาก็ได้สร้างวิหารขึ้นมาอีกหลังหนึ่ง เมื่อเสร็จแล้วศรัทธาทั้งหลาย ก็ขออาราธนานิมนต์ท่านพระครูมาจำพรรษา ต่อมาวัดเจริญขึ้น ท่านพระครูยะ และศรัทธาทั้งหลาย จึงได้นามวัดว่า วัดมะกันตองน้อย
 
ที่ตั้งนามว่า วัดมะกันตองน้อย ก็เพราะสืบเนื่องมาจาก ท่านพระครูยะมาจากวัดมะกันตองหลวง ด้วยเหตุนี้ บุคคลในสมันนั้น จึงเรียกว่าวัดมะกันตองน้อย ท่านพระครูยะจำพรรษาอยู่ วัดมะกันตองน้อยนี้ได้ 38 พรรษา ท่านก็ถึงแก่มรณภาพลง ต่อมากก็มีท่านพระครูอินจัยก็ได้เป็นเจ้าอาวาสสืบมาแทน  ท่านพระครูอินจัย จึงเห็นสมควรว่า จะตั้งนามวัดใหม่ขึ้น เป็นวัดศรแดนเมือง เหตุที่ตั้งเช่นนี้เพราะ เขตอันเป็นสถานที่ตั้ง
 
วัดแห่งนี้ เป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอจอมทองกับสันป่าตองต่อกัน (ปัจจุบันเป็นอำเภอดอยหล่อหับอำเภอแม่วาง) ฉะนั้นท่านจึงตั้งนามว่า วัดศรีแดนเมือง และเรียกกันสืบทอดมาจนบัดนี้ เมื่อได้ตั้งนามวัดแล้วก็ได้ปฏิสังขรซ่อมแซ่ม วิหารหลังเก่ารวมทั้งกุฏิและกำแพงด้วยเสร็จแล้วท่านก็ได้สร้างอุโบสถ ขึ้นหนึ่งหลัง
 
ท่านพระครูอินจัยพรรษาอยู่ได้ 18 พรรษาและต่อจากนั้น ท่านพระครูจันทร์ สุวณฺโณ ได้รักษาการเป็นเจ้าอาวาส จึงได้เริ่มปฏิสังขรกุฏิหลังเก่าและได้สร้างศาลาบาตร และสร้างหอไตรปิฏก ขึ้น 1 หลัง ท่านพระครูจันทร์ สุวณฺโณ จำพรรษาอยู่ได้ 49 พรรษาท่านก็ลาสิกขาไป ต่อมาก็มีพระอิ่นแก้ว อคฺคสุธมฺโม ก็รักษาการ เป็นเจ้าอาวาสสืบมาได้ 5พรรษา ก็ลาสิกขาไป
 
และต่อมาก็มีพระอุ่นเรือน อคฺคปญฺโญ เป็นเจ้าอาวาส ได้ลื้อวิหารหลังเก่า และได้สร้างวิหารหลังใหม่ขึ้นพระอุ่นเรือน อคฺคปญฺโญ จำพรรษาได้ 8 พรรษา ก็ได้ลาสิกขาไป ต่อพระเพชร จกฺกวโรก็รักษาการแทนเจ้าอาวาสสืบมา ก็ได้สร้างกุฏิขึ้นหลังหนึ่ง พระเพชร จกฺกวโร จำพรรษาได้ 16 พรรษา ก็ได้ลาสิกขาไปต่อมาพรอธิการบุญช่วย ปภฺงกโร เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน

โทร : 053363137

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีแดนเมือง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)