หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.ยางคราม > วัดบ้านถ้ำ (ยางคราม)


เชียงใหม่

วัดบ้านถ้ำ (ยางคราม)

วัดบ้านถ้ำ (ยางคราม)

Rating: 4.1/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดบ้านถ้ำ (ยางคราม) ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยน้ำขาว ม.1 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา น.ส. 3 ก. เลขที่ 2070 อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 242 เมตร จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 200 เมตร
 
จดลำเหมืองสาธารณะทิศตะวันออกประมาณ 124 เมตร จดลำเหมืองและที่ดินเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 140 เมตร ศาลาการเปรียญ หอระฆัง และโรงครัว ปูนชนียวัตถุ พระพุทธรูปต่างๆ ระฆังทองสัมฤทธิ์ และภายใต้ถ้ำมีของเก่าแก่อีกมาก
 
วัดบ้านถ้ำ (ยางคราม) สร้างเมื่อ พ.ศ.2515 เดิมเป็นวัดร้างในปี พ.ศ.2571 ได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระตุ้ยได้เดินธุดงค์ไปตามหมู่บ้านต่างๆ ชาวบ้านละแวกนี้พอทราบข่าวจึงได้ช่วยกันแผ้วถางที่วัดร้างสร้างที่พักชั่วคราวและนิมนต์พระตุ้ยอยู่จำพรรษา พระตุ้ยได้อยู่อบรมสั่งสอนชาวบ้านได้ไม่นานก็ได้เดินธุดงค์ต่อไปอีก
 
วัดจึงได้ร้างลงไปในปี พ.ศ.2500 พระดวงดี พระอุ่นเรือน วัดศรีแดนเมือง พระดวงจันทร์ วัดบุญยืน พร้อมด้วยชาวบ้านห้วยน้ำขาวได้ช่วยกัน แผ้วถางพื้นที่บริเวณวัดร้างและสร้างเสนาสนะต่างๆขึ้น และได้ให้ชื่อว่า วัดบ้านถ้ำห้วยน้ำขาว ในปี พ.ศ.2515 ได้ของตั้งชื่อเป็นทางการว่าวัดบ้านถ้ำ
 
การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบ รูที่ 1 พระดวงจันทร์ รูปที่ 2 พระดวงดี รูปที่ 3 พระอุ่นเรือน รูปที่ 4 พระจันทร์จักร พ.ศ.2501-2510 รูปที่7 พระคำตั๋น พ.ศ.2510-2513 รูปที่8 พระอธิการดวงดี สฺนฺทโร ตั้งแต่ พ.ศ.2513 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดบ้านถ้ำ (ยางคราม)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)