หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.ดอยหล่อ > วัดหลอด


เชียงใหม่

วัดหลอด

วัดหลอด

Rating: 4.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดหลอด (ปากทางเจริญ) ตั้งอยู่เลขที่ 4 บ้านปากทางเจริญ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดรยกฐานะจากวัดร้างขึ้นมาเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา เมื่อ พ.ศ.2534 ที่ดินของวัดเดิมมีชาวบ้านเขามาอาศัยโดยตั้งเป็นสถานพยาบาลรักษาโรคเรื้อน (มูลนิธิเมคเคน)
 
จากนั้นได้ทำการฟื้นฟูขึ้นโดย อาราธนา พระแก้ว กลฺยาโณ มาทำการสร้างวัดนับตั้งแต่นั้นมาต่อมามีการสร้างศาลาการเปรียญขึ้นมาหลังหนึ่ง เพื่อใช้ในการประกอบศาสนพิธีของประชาชน หลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าอาวาสหลายรูป
 
วัดหลอด (ปากทางเจริญ) เริ่มสร้างวัดขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ.2520 แต่ได้รับการยกฐานะในปี พ.ศ.2534 สาเหตุที่ชื่อวัดหลอดสาเหตุมาจากอดีตมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ทางภาคเหนือเรียกว่ามะหลอด มีรสเปรี้ยวและหวาน ลักษณะเป็นแถวๆออกอยู่มาก จึงเป็นที่เรียกกันว่าหลอด และหมู่บ้านใกล้เคียงที่อุปถัมถ์วัดชื่อเดิมคือวัดสันจิทุ่ง ต่อมาเป็นบ้านปากทางเจริญ

โทร : 053369238

มือถือ : 0841699087

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดหลอด

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)