หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.ดอยหล่อ > วัดวังขามป้อม


เชียงใหม่

วัดวังขามป้อม

วัดวังขามป้อม

Rating: 2.7/5 (12 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดวังขามป้อม เลขที่ 7 หมู่ 7 วังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50160 พระอธิการพงศกร  กลฺยาณธมฺโม เจ้าอาวาสวัดวังขามป้อม
 
วัดวังขามป้อม ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2410 ตามหนังสือตำนานโบราณที่กล่าวไว้และประวัติของวัดตามหนังสือของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการเดิมวัดวังขามป้อมก่อตั้งในเขตตำบลสองแคว สภาพฟื้นฟูที่เป็นป่าไม่ทึบหนา แน่นโดยมีพระดี เจ้าอาวาสรูปแรกเป็นผู้นำชาวบ้าน แผ้วถางป่า
 
แล้วก่อสร้างวัดขึ้นต่อมาเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม-น้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคพระดีจึงได้ปรึกษากับชาวบ้านหาที่ก่อสร้างวัดแห่งใหม่ และได้นำชาวบ้านสำรวจหาที่ก่อสร้างวัดจนในที่สุดมาพบสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ติด แม่น้ำปิงมีน้ำไหลวนเป็นแอ่ง
 
มีปลาอาศัยอยู่ชุกชุมมากชาวบ้านเรียก วัง ประกอบกับมีต้นไม้ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่ตามตลิ่งของแม่น้ำปิงมีลูกกลมๆขนาดประมาณหัวแม่มือรับประธานได้มีรสเปรี้ยวอมฝาดนิดๆพร้อมรับประธาน แล้วดื่มน้ำตามไปจะมีรสหวานชุ่มคอ ชาวบ้านเรียกว่า ต้นขามป้อม
 
จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านวังขามป้อม พระดีและคณะศรัทธาเห็นชอบว่าทำเลที่พบเหมาะที่จะก่อสร้างวัดจึงพร้อมใจกันก่อสร้างวัดนี้ขึ้น และตั้งชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านวัด วัดวังขามป้อม เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวัน ปีพ.ศ.2480

โทร : 053369158

มือถือ : 0861964717

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดวังขามป้อม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)