หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยหล่อ > ต.ดอยหล่อ > วัดดอนชื่น


เชียงใหม่

วัดดอนชื่น

วัดดอนชื่น

Rating: 4.4/5 (5 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดดอนชื่น ตั้งอยู่บ้านเหล่าป๋วย เลขที่ 229 ม. 2 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์สมานิกาย ทีดินวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ น.ส 3 เลขที่ 213/2503
 
อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 40 วา จดที่ดินเอกชน ทิศใต้ประมาณ 40 วา จดทางสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 40 วา จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันตกประมาณ 40 วา จดโรงเรียนวัดดอนชื่นมีที่ธรณีสงฆ์จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 14 ไร่ 1 งาน 40ตารางวา น.ส.3 ก เลขที่ 3738
 
อาคารเสนาสนะ วิหาร อาศรมครูบา ศาลบาตร หอฉัน กุฏิสงฆ์ กุฏิสามเณร ห้องน้ำ ปูชนียวัตถุ พระพุทธรูป พระพุทธรูปสิงห์ 2 และเจดีย์

โทร : 053367586

มือถือ : 0866598901

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดดอนชื่น

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)