หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.สันทราย > วัดศรีบุญเรือง (สันทราย)


เชียงใหม่

วัดศรีบุญเรือง (สันทราย)

วัดศรีบุญเรือง (สันทราย)

Rating: 2.9/5 (27 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดศรีบุญเรือง (สันทราย) เลขที่ 1 หมู่ 7 สองแคว โชตนา ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50110 วัดราษฎร์ มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2468 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2475 ดร.พระครูศรีสิทธิพิมล วิสุทฺธิเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
 
วัดศรีบุญเรือง (สันทราย) ศิริสุภนามพุทธศักราชได้ 2467 นับแต่ปรินิพพานมาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า โคตรมะ ท่านเจ้าอธิการนันตา นนฺตาธโร ได้อพยพจากวัดหัวข่วงบ้านสองแคว ต. สองแคว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยศิษย์
 
และทายกทายิกา มาตั้งอาราม ชื่อสัดศรีบุญเรือง ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ล้องงิ้วเฒ่า หรือ ฮ้องงิ้วเฒ่า เดิม ในแคว้นห้วยงู ปัจจุบันเป็นตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ใจกลางหมู่บ้าน และได้พบพระพุทธรูปปางต่าง ๆ มากมาย เก็บได้กว่า สิบกว่าตระกล้า ทั้งองค์เล็กและองค์ใหญ่
 
ซึ่งบางองค์ได้จารึกไว้ที่ฐานพระด้วย ทั้งยังพบซากอิฐเก่าแก่คล้ายโบราณสถานอยู่เป็นจำนวนพอสมควร จึงได้กำหนดเอาที่ดินตรงนี้ และบริเวณรอบ ๆ กว่า 50 ไร่ เป็นบริเวณวัดศรีบุญเรือง (จากจารึกฐานพระพุทธรูป นับเป็น พ.ศ. ที่ถวาย วัดนี้อายุกว่า 417 ปี)
 
วัดศรีบุญเรือง (สันทราย) ซึ่งเป็นศิริศุภนามในขณะนี้ เดิมเป็นวัดร้าง ด้สนหนึ่งเป็นเนิน (ที่ขุดพบพระจำนวนมาก) ด้สนหนึ่งเป็นป่าดงพงแขม ส่วนด้านหลังมีเนื้อที่ติดชายป่า ซึ่งมีคณะกรรมการทายก ทายิกา ได้ช่วยกันแพ้วถาง และจัดสร้างที่พัก ให้เป็นอาราม ในเบื้องต้น
 
โดยนายป้อ ป๊กคำ ผู้ใหญ่บ้าน นายอินต๊ะ แก้วคำมูล (ตุ๊เจ้าอินต๊ะ ธมฺมวีโร)เป็นประธานกรรมการวัด พ่อหนานสุข อิ่นแก้ว พ่อหนานปัญญา กาวิชัย เป็นมัคนายก และนายแก้ว ชัยลังกา กรรมการ โดยมีเจ้าอธิการนันตา นนฺตาธโร เป็นเจ้าอาวาส

โทร : 053346451

แฟกซ์ : 053883939

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดศรีบุญเรือง (สันทราย)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)