หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.สันทราย > วัดนันทาราม (สันทราย)


เชียงใหม่

วัดนันทาราม (สันทราย)

วัดนันทาราม (สันทราย)

Rating: 3.5/5 (11 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนันทาราม (สันทราย) เลขที่ 155 หมู่ 2 นันทาราม  โชตนา ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50110 วัดราษฎร์ มหานิกาย วัดพัฒนาตัวอย่าง พ.ศ. 2542 ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2460 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2521 พระครูวิสิฐปุญญาภรณ์ นนฺทธมฺโม เจ้าอาวาสวัดนันทาราม
 
วัดนันทาราม เป็นวัดโบราณ เดิมชื่อ วัดต้นตึง เพราะอยู่ใกล้ป่าตึง ต่อมาทางการบ้านเมืองได้ย้ายทางหลวงมาตั้งอยู่ในที่ตั้งปัจจุบัน ทางครูบาคันธา ญาณวโร เจ้าอาวาสขณะนั้นจึงได้ย้ายวัดมาตั้งใหม่ เมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 พ.ศ.2460
 
ผู้ที่มีส่วนในการสร้างวัด คือ ผู้บริจาคที่ดินสมัยนั้น คือ พ่อปา สิงห์แก้ว และกำนันทา ใจบุญ และอีกหลายท่าน ซึ่งจำชื่อไม่ได้ บริจาคที่ดินรวมกันประมาณ 4 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา
 
ปัจจุบัน คณะศรัทธาได้ซื้อที่ดินอีก 4 ไร่ 2 งาน รวมที่ดินประมาณ 9 ไร่เศษ ซึ่งเป็นที่ดินของนางนวล ฟองมณี และลูกๆ เจ้าภาพได้บริจาคที่ดินส่วนหนึ่งร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย วัดนันทาราม ได้รับพัฒนาอย่างจริงจังสมัยเจ้าอาวาสปัจจุบันคือ พระครูพิสิฐปุญญาภรณ์ (บุญใหม่ นนฺทธมฺโม) ตั้งแต่ พ.ศ.2511 - ปัจจุบัน
 
พระพุทธรูปที่สำคัญสถิตอยู่ในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปชื่อ พระพุทธโลเกศวรอุดมมงคล เชียงใหม่นันทารามศุภสิริสถิต และพระพุทธแสนแซ่ พระพุทธรูปโบราณ อายุ 600-700 ปี และพระพุทธไสยาสน์ ยาว 18 เมตร ชื่อ พระพุทธนันทาลัยปุญญาภรณ์ 
 
ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ ประจำอำเภอฝางแห่งหนึ่ง และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของตำบลสันทราย อำเภอฝาง อีกด้วย

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดนันทาราม (สันทราย)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)