หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.เวียง > วัดปางผึ้ง


เชียงใหม่

วัดปางผึ้ง

วัดปางผึ้ง

Rating: 3.3/5 (12 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดปางผึ้ง เลขที่ 249 หมู่ 16 ปางผึ้ง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50110 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 96ไร่ ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด เมื่อวันที่ 15 เดือน  พ.ศ. 2543 พระพเยาว์ อภิญจโณ เจ้าอาวาสวัดปางผึ้ง
 
วัดปางผึ้ง ประวัติความเป็นมาของวัด ซึ้งทางคณะศระทธาชาวบ้านปางผึ้งได้พบเห็น ร่องลอย อิฐดินเผา เป็นจุดๆ ในบริเวณวัด ทางคณะศรัทธาเห็นคงเป็นวัดเก่าแน่นอนจึงได้นิมนต์พระภิกษุมาอยู่จำพรรษาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 จนถึง 2525

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดปางผึ้ง

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)