หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.เวียง > วัดชยาราม


เชียงใหม่

วัดชยาราม

วัดชยาราม

Rating: 3.5/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดชยาราม เลขที่ 399 หมู่ 8 แม่ใจ ฝาง-โป่งน้ำร้อน ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปษณีย์ 50110 วัดราษฎร์ มหานิกาย เนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน พระอธิการปิติภัทร ชยวฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดชยาราม
 
วัดชยาราม ท่านพระครูบาทนันชัยแต่เดิมท่านเป็นคนบ้านต้นเฮือด (ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่) ต่อมาเกิดความแห้งแล้งขึ้น ประจวบกับที่ญาติพี่น้องของพระครูบาฯ ซึ่งอยู่ในบ้านแม่ใจอำเภอฝางได้มานิมนต์ท่านครูบาฯขึ้นไปอยู่ที่บ้านแม่ใจซึ่งเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ำและดินฟ้าอากาศเหมาะสมที่จะทำเกษตรกรรมและกสิกรรม
 
ท่านครูบาฯรับนิมนต์แล้วจึงเดินทางขึ้นมาอยู่ที่บ้านแม่ใจโดยมีศรัทธาติดตามท่านครูบา ฯ มาจากบ้านต้นเฮือดด้วยจำนวนหนึ่ง ต่อมาปี พ.ศ.2430 ครูบาฯ ได้ร่วมกับคณะศรัทธาบ้านแม่ใจได้ทำการซื้อขายที่ดินเพื่อทำการสร้างวัดใหม่ และเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้ชื่อว่า วัดชยาราม ส่วนคำย่อ วัดชยาราม (แม่ใจต้นเฮือด) ในปี พ.ศ.2451 ครูบาฯ 
 
จึงได้มาเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดชยารามที่ครูบาฯร่วมกับศรัทธาได้สร้างขึ้นมา ชาวบ้านบางคนก็เรียกว่า แม่ใจเหนือ สาเหตุมาจากที่หมู่บ้านแม่ใจอยู่ทางทิศเหนือของลำน้ำใจซึ่งอยู่ติดด้านหลังของวัด บางคนก็เรียกว่า แม่ใจเตาบ่ม เพราะในหมู่บ้านแม่ใจมีเตาบ่มใบยาสูบ

โทร : 053453061

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดชยาราม

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)