หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.แม่สูน > วัดแม่สูน


เชียงใหม่

วัดแม่สูน

วัดแม่สูน

Rating: 3.4/5 (7 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดแม่สูน ตั้งอยู่เลขที่ 383 บ้านแม่สูนหลวง ถนน โชตนา หมูที่1 ตำบลแม่สูน อำเภอ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด คณะสงฆ์หมานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา เลขที่โฉนด 7727
 
มีอาณาเขตติดกับสถานที่ต่างๆ -ทิศเหนือถนนสาธารณะโยชน์-ทิศใต้ถนนสาธารณะโยชน์-ทิศตะวันออก ที่ดินนางฟองคำยอดน้ำคำ-ทิสตะวันตก ที่ดินนายโตม เชียงราย
 
อาคารเสนาสนะ มี อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนประสงศ์ และ ศาลาบำเพ็ญ ปูชนียวัตถุ มี พระพุทธรูป วัดแม่สูน ได้ตั้งวัดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 เดิมเป็นวัดร้างครูบาปัญญาได้บูรณะสร้างขึ้นเป็นวัดการบริหารการปกครอง พระครูสังวรธรรมนันท์ ธมฺนนฺโท เจ้าอาวาสวัดแม่สูน

มือถือ : 0861174553

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดแม่สูน

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)