หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ฝาง > ต.แม่คะ > วัดป่าเทพนิมิต


เชียงใหม่

วัดป่าเทพนิมิต

วัดป่าเทพนิมิต

Rating: 2.7/5 (23 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดป่าเทพนิมิต ได้ทำการก่อสร้างก่อน พ.ศ. 2484 ไม่ทราบแน่ชัดตรงสถานที่ ตั้งแต่ก่อนห่างไกลความเจริญมาก แต่วัดนี้ก็เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวบ้านที่นี่คือบ้านป่าแงะ หมู่ที่ 3 ต.แม่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไม่เคยขาดพระภิกษุ-สามเณรจำพรรษา
 
ประมาณพ.ศ. 2525 รัฐบาลได้ปรับปรุงพื้นที่ให้ราษฎรมีที่ดินทำมาหาเลี้ยงชีพ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ปรากฏว่าที่ดินของวัดได้ถูกเปลี่ยนกลับกลายเป็นของเอกชน มีพ่อหลวงแก้วอินต๊ะ และพระสองเมืองได้พยายามดำเนินการทุกวิถีทาง ตามหนังสือสัญญาที่ดินให้สร้างวัดปีพ.ศ. 2536 จำนวนที่ดิน 6 ไร่ 10 ตารางวา เป็นโฉนดนามเดิม
 
วัดเทพนิมิต ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโดดเด่น ค้นพบกระเบื้องดินเผาคาดว่าเป็นเมืองเดิมของคนลัวะ อาณาเขตโดยรอบเป็นสวนและป่าไม้ร่มรื่นสงบเหมาะแก้การปฏิบัติธรรม มีเสนาสนะมั่นคง มีพระภิกษุ-สามเณร เจ้าอาวาสได้รับแต่งตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2535 มีไฟฟ้าขึ้นวัด พ.ศ. 2530
 
มีน้ำบาดาลจากกรมทรัพย์พยากรณ์ธรณี ได้มาขุดเจาะให้วัด และมีศูนย์พัฒนาปิโตเลียมภาคเหนือ ต้องการให้เป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมาย และโอนที่ดินให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมการศาสนาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2538 และมีโฉนดที่ดินถูกต้องตามกฎหมายของวัด

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)