หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยสะเก็ด > ต.เชิงดอย > วัดร้องขี้เหล็ก


เชียงใหม่

วัดร้องขี้เหล็ก

วัดร้องขี้เหล็ก

Rating: 4.2/5 (6 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดร้องขี้เหล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 154 บ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7ตำบล เชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด มีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา โฉนดเลขที่ 22585
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์ และวิหารโบราณ ศิลปกรรมล้านนาไทย เรื่อง"สุวรรณวงศ์หงส์หิน" และเรื่อง"พระมาลัยโปรดสัตว์" ฝีมือจิตรกรชาวไทยใหญ่ วิหารหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2471 ส่วนปูชนียวัตถุมีพระพุทธรูปปูน ธรรมาสน์สมัยโบราณ และพระพุทธรูปขนาดเล็ก
 
วัดร้องขี้เหล็ก เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นวัดเมื่อ พ.ศ.2321 โดยชาวบ้านไทยใหญ่(เงี้ยว) และไทยเขิน เป็นผู้สร้างได้พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2464 การศึกษา มีศูนย์พุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอน พ.ศ.2521
 
นอกจากนี้ในวัดยังมีห้องสมุดที่อ่านหนังสือพิมพ์สำหรับประชาชน และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  วิหารโบราณล้านนาไทย เป็นผลิตผลแห่งภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2471 แสดงถึงศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนาไทย โบราณหน้าบันประกอบด้วยไม้สักและสลัก และประดับด้วยกระจกสีงดงาม
 
ภายในประกอบด้วยเครื่องบนและเสาไม้สักกลมทั้งต้น นอกจากนี้มีพระประธานปางมารวิชัย ปูนปั้นปิดทององค์ใหญ่ มีพระพุทธรูปองค์เล็กอยู่ข้างละ 2 องค์ มีธรรมาสน์บุษบกไม้สักที่วิจิตรงดงาม ส่วนที่น่าสนใจที่สุด คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีฝุ่นจีน ฝีมือจิตรกรชาวไทยใหญ่ เกี่ยวกับเรื่อง พระเวสสันดรชาดก พระมาลัย
 
และวรรณกรรมท้องถิ่นสุวรรณวงศ์หงส์หินพระภิกษุ สามเณรและ อุบาสกอุบาสิกขา จะมาพร้อมกับประกอบกิจกรรมศาสนาในวิหารนี้ทุกวันพระ และวันอาทิตย์ และยังพระธาตุเกศแก้วจุฬามณีที่มีความโดดเด่น สวยงาม การสร้างใช้กระจกสีติดเหมือนพระแก้วมรกต และยังมีพระเจ้าทันใจ องค์ใหญ่สีขาวสวยงามหันหน้าออกทางประตูวัด

มือถือ : 0892646554

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดร้องขี้เหล็ก

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)