หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ดอยสะเก็ด > ต.เชิงดอย > วัดนาถสำราญ


เชียงใหม่

วัดนาถสำราญ

วัดนาถสำราญ

Rating: 3.8/5 (4 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดนาถสำราญ ตั้งอยู่เลขที่ 42 ถนนดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงหใม่ 50220 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดตั้งอยู่โฉนด เลขที่ 23369 เลขที่ดิน 96 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 51 ตารางวา
 
โฉนดที่ดินเลขที่ 23368 เลขที่ดิน 964 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 38 ตารางวา รวมมีเนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา ด้านทิศเหนือติดทางเดินสาธารณะ ด้านทิศตะวันออกติดลำเหมืองสาธารณะ ด้านทิศใต้ติดบ้านราษฎร 2 ราย ทิศตะวันตกติดทางหลวงสาธารณะดอยสะเก็ด-บ่อสร้าง
 
วัดนาถสำราญ ก่อตั้งประมาณปี พ.ศ.2119 หลังจากการก่อสร้าง ในสมัยนั้นเพราะว่าการคมนาคมไม่สะดวกในฤดูฝน และเพื่อเป็นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำกิจกรรมทางศาสนา ของประชากรในหมู่บ้านขึ้นโดยการก่อสร้าง กุฏิสงฆ์ ศาลา พระวิหาร ทำจากไม้ไผ่มุงหลังคา ด้วยใบตองใบหญ้าคา ซึ่งทำจากวัดสุในหมู่บ้าน โดยไม่ใช่งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด
 
ความเป็นมาของชื่อวัด วัดเดิมใช้ชื่อว่าวัดนาถสำราญนั้น ทางทิศตะวันตกของวัด มีหนองน้ำขนาดใหญ่ มีเกาะ อยู่กลางน้ำ มีป่าไม้ขนาดใหญ่ทึบมาก มักมีสัตว์ป่าหลายชนิด รวมถึงนากมักจะออกมาสำแดงอนุภาพ มีแสงสว่างเป็นลูกแก้วคล้ายลูกไฟลอยไปลอยมา
 
ในวันสำคัญต่างทางศาสนาเป็นประจำ จึงเอานิมิตรนี้มาตั้งนามชื่อ วัดนาถสำราญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2514 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 25 เมตร

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดนาถสำราญ

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)