หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ไชยปราการ > ต.หนองบัว > วัดต้นโชค


เชียงใหม่

วัดต้นโชค

วัดต้นโชค

Rating: 3.5/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดต้นโชค ตั้งอยู่บ้านต้นโชค หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างเมื่อ พ.ศ. 2484 ตามประวัติวัดแจ้งว่า พ.ศ.2475 ชาวบ้านเรียกว่า วัดต้นโจ๊ก
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วยกุฎิสง์ และศาลาบำเพ็ญกุศล การศึกษามีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เปิดสอนตั้งแต่ปี 2527 ปัจจุบันเป็นที่พำนักของท่านพระครูสีลสังวรประยุต เจ้าคณะตำบลหนองบัว เป็นศาสนสถานที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดต้นโชค

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)