หน้าหลัก > ภาคเหนือ > จ.เชียงใหม่ > อ.ไชยปราการ > ต.ศรีดงเย็น > วัดอินทาราม (ศรีดงเย็น)


เชียงใหม่

วัดอินทาราม (ศรีดงเย็น)

วัดอินทาราม (ศรีดงเย็น)

Rating: 2.8/5 (10 votes)

วันเปิดทำการ: ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ: 08.00 - 17.00 น.
 
วัดอินทาราม ตั่งอยู่ที่เลขที่ 53 บ้านแม่ขิหล่ายฝาง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 14 ตารางวา โฉนดเลขที่ 791
 
อาณาเขตทิศเหนือประมาณ 1 เส้น 10 วา จดถนนสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ประมาณ 1 เส้น 2 วา จดถนนสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันออก ประมาณ 1 เส้น 8 วา จดถนนสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตกประมาณ 1 เส้น จดแม่น้ำฝาง ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 3 งาน 33 ตารางวา โฉนดเลขที่ 4290    
 
อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏีสงฆ์ และศาลาเอนกประสงค์ ปูชนียวัตถุมี พระพุทธรูป คัมภีร์ใบลานล้านนา
 
วัดอินทาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2423 ตามประวัติได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2414 โดยศรัทธาชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นเรียกว่า วัดแม่ขินอก       แล้วได้นิมนต์พระอินตา มาเป็นเจ้าอาวาส ต่อมาคณะสงฆ์ได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดอินทาราม การบริหาร และปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามมี 12 รูป

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หมวดหมู่: สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด กลุ่ม: วัด

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ปีที่แล้ว

แผนที่วัดอินทาราม (ศรีดงเย็น)

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์

วัด วัด(1270)

https://www.lovethailand.org/อ.เมืองเชียงใหม่(121)

https://www.lovethailand.org/อ.จอมทอง(47)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แจ่ม(25)

https://www.lovethailand.org/อ.เชียงดาว(33)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยสะเก็ด(68)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่แตง(85)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ริม(69)

https://www.lovethailand.org/อ.สะเมิง(29)

https://www.lovethailand.org/อ.ฝาง(71)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่อาย(63)

https://www.lovethailand.org/อ.พร้าว(70)

https://www.lovethailand.org/อ.สันป่าตอง(105)

https://www.lovethailand.org/อ.สันกำแพง(66)

https://www.lovethailand.org/อ.สันทราย(73)

https://www.lovethailand.org/อ.หางดง(74)

https://www.lovethailand.org/อ.ฮอด(32)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยเต่า(22)

https://www.lovethailand.org/อ.อมก๋อย(11)

https://www.lovethailand.org/อ.สารภี(74)

https://www.lovethailand.org/อ.เวียงแหง(15)

https://www.lovethailand.org/อ.ไชยปราการ(28)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่วาง(32)

https://www.lovethailand.org/อ.แม่ออน(22)

https://www.lovethailand.org/อ.ดอยหล่อ(34)

https://www.lovethailand.org/อ.กัลยาณิวัฒนา(1)